Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od wielu dni przygotowujemy szkołę do bezpiecznego otwarcia roku szkolnego i stworzenia w niej higienicznych warunków pobytu i nauki. Jeszcze przed rozpoczęciem roku zamieścimy na stronie internetowej i w Librusie szczegółową „Procedurę bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie w czasie trwania epidemii Covid-19”. Na razie zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem dnia 1 września - otwarcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

 

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2020r.

(zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”)

 

Klasy II – VIII - Spotkania z wychowawcami (nie będzie uroczystości na sali gimnastycznej)

Wejś--cie

Godz. 9.00 (wych. i sala)

Godz. 9.10 (wych. i sala)

Godz. 9.20 (wych. i sala)

Godz. 9.40 (wych. i sala)

Godz. 9.50 (wych. i sala)

B

Kl. 2a (I. Dymek) - s.14

dezynfekcja sali + wietrzenie

Kl. 2b (K. Kapłon) – s.12

dezynfekcja sali + wietrzenie

Kl. 3a (I. Gut) – s. 13

Kl. 3b (N. Chochorowka) - s.11

 

A

A

A

Kl. 4a (M. Szuler) - s.20

Kl. 7c (M. Magiera-Pol.) - s.32

 

Kl. 4b (R. Marcinkowska) - s.31

Kl. 5a (D. Prochowska) - s.19

Kl. 7a (J. Rożkowicz)s.40

Kl. 6b (D. Pawela) - s.21

Kl. 6c (M. Suropek-D.) - s.27

 

Kl. 8b (J. Grzymek) - s.39

Kl. 8a (A. Dudek) - s.28

 

Kl. 7b (M. Kozieł) - s.30

Kl. 6a (M. Kocot) - s.22

 

Wejście A – wejście główne

Wejście B – wejście ewakuacyjne z boku szkoły (obok s. 14)

W tym dniu rozdawane będą również podręczniki przez wychowawców klas

Klasy I – pasowanie na ucznia i spotkania z wychowawcami

 

  1. Godz. 10.30 - Uczniowie klasy 1a (uczeń + 1 rodzic) – wych. mgr P. Czajer, wchodzą wejściem B do szkoły i sali 14 (rodzic pozostaje na korytarzu) na pierwsze spotkanie z wychowawcą. Następnie, wychowawca przechodzi z dziećmi i rodzicami (po 1 rodzicu na ucznia) na salę gimnastyczną na uroczystość pasowania na ucznia.

 

  1. Godz. 10.30 - Uczniowie klasy 1b (uczeń + 1 rodzic) – wych. mgr J. Jania, wchodzą wejściem A do szkoły i na salę gimnastyczną – na uroczystość pasowania na ucznia. Po pasowaniu udają się z nauczycielem do sali 12 (rodzic pozostaje na korytarzu) na pierwsze spotkanie z wychowawcą.

 

UWAGA: Dla każdego dziecka rodzice zakupili birety. Rodzice mogą kupić dziecku „róg obfitości” (jeśli sobie życzą) i przynieść go do szkoły.

Serdecznie zapraszamy! Dyrektor Szkoły mgr Anna Hassa