Szkoła Podstawowa nr 18 Jaworzno

Dyrektor

 

Dyrektor Szkoły – mgr Anna Hassa

 

Stopień  awansu nauczyciel  dyplomowany
Kwalifikacje
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • język angielski,
 • informatyka,
 • zarządzanie oświatą
Wykształcenie
 •  Studia magisterskie dzienne w zakresie nauczania początkowego – Uniwersytet Śląski, Katowice;
 •  Certificate in Advanced English (CAE) – University of Cambridge (Świadectwo zaawansowanej znajomości języka angielskiego wydane przez Uniwersytet Cambridge);
 • Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego – Wyższa  Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach;
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli  klas  I-III  „Early Start” (370 godz.), INSETT – British Council;
 • Studia podyplomowe w zakresie informatyki – Uniwersytet Śląski;
 • Kurs kwalifikacyjny „Organizacja  i zarządzanie placówkami oświatowymi” - RODN „WOM” Katowice;
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą  „Menedżer w Oświacie” - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno -Menedżerska MILLENIUM.
Inne kompetencje
 • Egzaminator OKE
 • Ekspert  ds. awansu zawodowego nauczycieli
Najważniejsze osiągnięcia Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, nowatorstwo pedagogiczne, zarządzanie placówką oświatową:

 

 • Ministra Edukacji Narodowej I stopnia (1999),
 • Kuratora Oświaty w Katowicach (1997),
 • Prezydenta Miasta Chorzowa (1998),
 • Prezydenta Miasta Jaworzna (2011),
 • Dyrektora Szkoły (9 nagród w latach 1992 – 2007).
Ramowe godziny pracy Codziennie od 8.00 – 15.00 Uwaga:  Ze względu na obowiązek reprezentowania szkoły na zewnątrz (narady, posiedzenia, spotkania zawodowe, szkolenia, itp.) i nauczanie indywidualne w domu ucznia, Dyrektor może przebywać poza placówką. W czasie nieobecności dyrektora obowiązki pedagogiczne pełni Wicedyrektor Szkoły – mgr Bożena Otrębska  uprawniona do nadzoru w zakresie dydaktyczno-wychowawczym.
Dostępność   dla rodziców Codziennie w godzinach pracy , a także poza nimi – po uprzednim kontakcie telefonicznym:  tel.: (32)76 29 261 oraz podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych.