Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF 


  

Artykuły

Rekrutacja 2022/2023 do klasy I

Klasy pierwsze

 

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i
   • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
   • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Ogłoszenie Dyrektora szkoły o naborze uczniów do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie przez stronę www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji

 

 Rodzicu sprawdź, czy Twoje dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

do zarządzenia Nr ED.0050.441.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia
20 grudnia 2021 r.
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2022/2023.

 

Lp.

Otrzymujący

/imię i nazwisko lub symbol komórki organizacyjnej/

Uwagi

1.

ED-EO

 

2.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie

 

3.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie

 

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie

 

5.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie

 

6.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie w Jaworznie

 

7.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie

 

8.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie

 

9.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie

 

10.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie

 

11.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

 

12.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie

 

13.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

 

14.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie

 

15.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

 

16.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

 

17.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie

 

18.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie

 

19.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa Bema w Jaworznie

 

20.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie

 

21.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie

 

22.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie

 

23.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

 

 

 

 

23 lutego 2021
Czytaj więcej o: Rekrutacja 2022/2023 do klasy I