Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF 


  

Artykuły

Rekrutacja 2021/2022 do klasy I

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

    a. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i:

    - korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo

    - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6402/1_marca_rusza_nabor_do_klas_pierwszych.html

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie przez stronę:

www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Załączniki: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna 

 

23 lutego 2021