Gminny projekt #Edukacja Przyszłości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Edukacja Przyszłości Jaworzno
#EdukacjaPrzyszłości JAWORZNO

 

W 2019 roku zapoczątkowany został w Jaworznie innowacyjny Program Edukacja przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Jego założeniem jest budowanie modelu nowoczesnej edukacji, otwartej na wyzwania przyszłości, w której działania koncentrują się na wspieraniu harmonijnego rozwoju najmłodszych mieszkańców miasta, ich kompetencji i pasji.

Program Edukacja Przyszłości Jaworzno rozpoczął się pilotażem skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 13. Jego pozytywne rezultaty, przyczyniły się do rozszerzenia działań na wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w mieście. W ramach programu wypracowane zostały autorskie metody i narzędzia wsparcia dzieci, rodziców, kadry pedagogicznej również na innych niż szkolne etapach edukacyjnych. Program Edukacja Przyszłości wdrażany jest także we wszystkich przedszkolach i żłobku. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli w szkołach i przedszkolach, opiekunów pracujących w żłobku tworzymy w Jaworznie przestrzeń do rozwijania pasji i umiejętności dzieci i młodzieży, dając im szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego zgodnego z ich możliwościami.