JAK- Jaworznicka Akademia Kreatywności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 
 
 
Szanowni Rodzice uczniów klas V i VI!

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ruszył nabór na zajęcia w ramach projektu JAK? czyli Jaworznicka Akademia Kreatywności. Prosimy o bardzo dokładne przeczytanie zamieszczonych na stronie Szkoły dokumentów w formie elektronicznej (w Regulaminie projektu - zwłaszcza §6-§8; w Regulaminie rekrutacji - zwłaszcza §3-§5), a następnie o PILNE wypełnienie i złożenie w sekretariacie Szkoły dokumentów w formie papierowej (zostaną rozdane przez nauczycieli w szkole). Ważna jest kolejność i czas złożenia wniosków w sekretariacie Szkoły - do środy 20.11.2019, godz. 12.00. Regulamin mówi, ze będzie też tworzona lista rezerwowa w przypadku większej ilości chętnych niż przewidziano w regulaminach. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ruszają już w grudniu, dlatego prosimy o jak najszybsze złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Dyrekcja szkoły i koordynatorzy projektu