Wicedyrektor

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wicedyrektor Szkoły – mgr Bożena Otrębska

 Stopień  awansu

nauczyciel  dyplomowany

Kwalifikacje
 • matematyka,
 • ekonomia,
 • organizacja i zarządzanie
Wykształcenie
 • studia magisterskie dzienne w zakresie organizacji i zarządzania – mgr ekonomii  – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • studia   podyplomowe w zakresie nauczania matematyki – Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie;
 • Studium Pedagogiczne w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w Katowicach.
Inne kompetencje
 • Egzaminator OKE
Najważniejsze osiągnięcia

Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, wzorowe sprawowanie obowiązków wicedyrektora szkoły:

 • Prezydenta Miasta Jaworzna (2010),
 • Dyrektora Szkoły (13 nagród w latach 2000 – 2013).
 • 15 nagród w latach 2000- 2015
Ramowe godziny pracy

Codziennie od  7.40 – 15.00 (za wyjątkiem wtorków:  od 9.30) oraz w czasie nieobecności w szkole dyrektora szkoły, w zastępstwie którego pełni wtedy obowiązki w zakresie zarządzania szkołą.

Dostępność   dla rodziców

Codziennie w godzinach pracy lub poza nimi – po uprzednim kontakcie telefonicznym:  tel.: (32) 76 29 264 oraz podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych.