Jesteś tutaj: Start / Absolwenci

Absolwenci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi, wykorzystuje informacje o ich losach  do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania.

SP18 w miarę możliwości śledzi losy wychowanków. Każdego roku Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap nauki rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie.  Od 2002r prowadzona jest „Księga Absolwentów”.

Placówka wykorzystuje umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć szkolnych. Abiturienci zapraszani są do udziału w imprezach szkolnych.  W 2010 roku z okazji 40 –lecia SP nr 18, nasi absolwenci zostali zaproszeni do współpracy w organizowaniu uroczystości. Nasi byli uczniowie udzielili wywiadów, w  których wspominali szkolne czasy. Wywiady zostały zarejestrowane.  Informacje miały na celu motywowanie  uczniów do uczenia się
i rozwijania swoich pasji.

Co roku w ramach Dnia Promocji Szkoły  gościmy uzdolnionych artystycznie absolwentów, zespoły taneczne, wokalistki znane z ogólnopolskiego programu muzycznego oraz  muzyków.W szkole organizowane są spotkania, podczas których nasi byli wychowankowie dzielą się swoimi pasjami. Zorganizowano wystawy prac plastycznych, absolwentki naszej szkoły podarowały swoje prace. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z poetką tworząca utwory dla dzieci.  Odbyło się też multimedialne spotkanie z historią, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasz absolwent przygotował wyjątkowy pokaz. W grudniu 2015 roku nasz absolwent, dr Grzegorz Jelonek, specjalista diabetolog, przeprowadził dla pracowników szkoły szkolenie na temat profilaktyki i postępowania w chorobach przewlekłych: cukrzycy
i mukowiscydozie. Wiedzę zdobytą w wyniku szkolenia nauczyciele wykorzystali później prowadząc pogadanki z uczniami na lekcjach wychowawczych."

Szkoła podejmuje  i utrzymuje współpracę z wychowankami w celu podtrzymania  więzi ze środowiskiem lokalnym oraz motywowania do uczenia się i rozwijania swoich zainteresowań przez uczniów.

Na podstawie losów absolwentów nauczyciele doskonalą własny warsztat i w miarę możliwości  i potrzeb doskonalą proces dydaktyczno– wychowawczy. Na podstawie ankiet został opracowanymodel absolwenta.

W szkole wielokrotnie realizowane były praktyki studenckie byłych uczniów. Odbywają się nieformalne spotkania naszych absolwentów z byłymi wychowawcami. 

Ankieta

Model Absolwenta