Jesteś tutaj: Start / Wolontariat

Wolontariat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Postanowienia ogólne

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 • Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej
  i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy
  z rówieśnikami.
 • Wykorzystanie własnych zainteresowań, uzdolnień  oraz zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach do rozwoju siebie i innych.
 • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

 

Struktura Szkolnego Wolontariatu

 1. Działaniami Szkolnego Koła Wolontariatu kierują nauczyciele – koordynatorzy powołani przez Dyrektora Szkoły za ich zgodą oraz uczniowie mający chęć nieść pomoc.
 2. Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z uczniami tworzą Radę Wolontariatu.

Obszary działania

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.
 2. Przez środowisko pozaszkolne należy rozumieć środowisko lokalne, ale również fundacje i organizacje o charakterze ogólnopolskim.
 3. Zadania Szkolnego Wolontariatu mają charakter regularny (działania powtarzające się z określoną częstotliwością zależną od rodzaju zadania) i akcyjny (pojedyncze działania podejmowane w zależności od potrzeb
  i propozycji).

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy
  i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Obowiązki wolontariusza

 1. Uczniowie podejmujący działania w zakresie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (dotyczy działań pozaszkolnych).
 2. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w tym regulaminie.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków
  w sposób rzetelny i uczciwy.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia i żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie Szkolnego Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie, być wzorem dla innych, godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.
 7. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują teren szkoły oraz instytucje, ośrodki itp.

 

ZADANIA

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 

 1. Planujemy całoroczną pracę Koła. Wspólne przyjęcie planu działania.
 2. Dzień Chłopca – przygotowanie niespodzianki w formie ciasteczek dla chłopców klas 1-8.
 3. Tornister pełen uśmiechu: „Kredkobranie” – zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci potrzebujących (współpraca z Carrefour w Jaworznie.
 4. Wkręć się w pomaganie”   - przygotowanie niespodzianki dla Piotra z okazji Dnia Chłopca.

 

Wrzesień

 

Koło Wolontariatu

 

 1. Pomoc w dokarmianiu zwierząt w schronisku: zbiórka karmy.
 2. Zabawy integracyjne– zorganizowanie spotkania z dziećmi przedszkolnymi.
 3. Akcja zapomniane groby - porządkowanie opuszczonych grobów.
 4. Akcja znicz – zbiórka zniczy.
 5. Pomagamy przetrwać ptakom zimę – karmnik, jedzenie dla ptaków.
 6. Akcja żonkilowe Pola Nadziei – sadzenie cebulek nadziei współpraca z Hospicjum Homo-Homini św. Brata Alberta w Jaworznie.

 

Październik

 

 

 

 

Koło Wolontariatu

 

 

 

 

 

 1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – pomoc przy świetlicowych Andrzejkach.
 2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 3. Wolontariusz niesie pomocną dłoń  w myśl hasła Pomaganie jest fajne – udział w Ogólnopolskiej Akcji Opatrunek na Ratunek współpraca z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
 4. Wolontariusz niesie pomocną dłoń  w myśl hasła Pomaganie jest fajne - udział w Patriotycznym biegu 12.11.22r, pomoc przy rozdawaniu wody mineralnej zawodnikom podczas biegu.

 

Listopad

 

Koło Wolontariatu

 

 

 1. Udział w „ Wkręć się w pomaganie”  - wykonanie dekoracji świątecznych – pomoc dzieciom w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Udział w kiermaszu świątecznym.
 3. Akcja świąteczna – niespodzianka dla osób z Klubu To i Owo (Fundacji Kobieca Przystań).
 4. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 5. Wolontariusz niesie pomocną dłoń  w myśl hasła Pomaganie jest fajne – pomoc przy ubieraniu choinki w Domu Dziecka na Borach.

 

Grudzień

 

 

Koło Wolontariatu

 

 

 1. Odwiedzenie chorych  Hospicjum w Jaworznie, poranek z kolędą.
 2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 3. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne - udział w akcji WOŚP.

 

Styczeń

 

Koło Wolontariatu

 

 1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 2. Cała Polska czyta Dzieciom -zorganizowanie spotkania z dziećmi przedszkolnymi.
 3. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – porządkujemy, bawimy się z kotami z ul. Olszewskiego – współpraca z TOZ.
 4. Udział w „ Wkręć się w pomaganie”  - pomoc nauczycielowi bibliotekarzowi filia Ciężkowice.

 

Luty

 

Koło Wolontariatu

 

 

 1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – Dzień kolorowej skarpetki.
 3. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – porządkujemy, bawimy się z kotami z ul. Olszewskiego – współpraca z TOZ.

 

Marzec

 

Koło Wolontariatu

 

 1. Udział w akcji: „Marzycielska poczta”.
 2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 3. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – porządkujemy, bawimy się z kotami z ul. Olszewskiego – współpracy z TOZ.

 

Kwiecień

 

Koło Wolontariatu

 

 1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń w myśl hasła Pomaganie jest fajne – wyprowadzamy psy w schronisku.
 2. Ogarnij stres – akcja wolontariuszy przed egzaminem 8-klasisty
 3. Gra terenowa – np. z lekturą w tle.
 4. Akcja plakatowa na terenie szkoły– obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
 5. Wyjazd do Ośrodka Terapii Zajęciowej na Chopina w Jaworznie z niespodzianką.

 

Maj

 

Koło Wolontariatu

 

 1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – pomoc fundacji w pracach biurowych np. adresowaniu kopert.
 2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń – wyprowadzamy psy w schronisku.
 3. Podsumowanie całorocznej pracy Koła Wolontariatu.

 

Czerwiec

 

Koło Wolontariatu

 

 

W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ DOPISANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU

                                                                       Koordynatorzy i Opiekunowie Wolontariatu

                                                                      

                                                                                 

Pliki do pobrania