Jesteś tutaj: Start / Uczeń / LOP

LOP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LIGA   OCHRONY  PRZYRODY

 lopreceloprecelopreceloprece

Koło LOP w naszej szkole od wielu lat pracuje na rzecz ochrony środowiska, organizując różne akcje, apele, konkursy  i  inne działania ekologiczne.

Celem wszystkich przedsięwzięć jest zawsze ochrona przyrody, troska o nasze środowisko, szerzenie postaw proekologicznych.

 lop

     Od wielu lat bierzemy udział w „Sprzątaniu Świata”. Porządkujemy tereny wokół szkoły, tereny rezerwatu przyrody „Żabnik”, murawy kserotermiczne na Górze Wielkanoc.

Co rocznie podczas zimy i wczesną wiosną  członkowie dokarmiają ptaki zawieszając na drzewach, przed szkołą odpowiednią karmę, przekazaną m. in. przez leśniczego.

Przygotowują gazetkę tematyczną pod hasłem „dokarmiamy ptaki zimą”, zbierają suchą karmę dla zwierząt, dostarczają ją do TOZ-u w Jaworznie. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie pomogli przetrwać zaskoczonym bocianom   przez klimatyczną zimę.

Niezwykłym zainteresowaniem wśród dzieci cieszy się zbiórka makulatury, którą co roku w maju  przekazujemy  firmie recyklingowej „Stena” z Siemianowic Śląskich, o0szczędzająć lasy i  pozyskując  w ten sposób środki finansowe na potrzeby koła i szkoły.

Tradycją w naszej szkole stały się także obchody Dnia Ziemi. Przygotowany wtedy jest program artystyczny i konkursy o tematyce przyrodniczo -  ekologicznej. Laureaci konkursów otrzymują oprócz dyplomów, drobne nagrody rzeczowe.

W ciągu całego roku szkolnego członkowie koła biorą udział w edukacyjnych wycieczkach po okolicy, dbają o kwiaty doniczkowe, dokonując drobnych zabiegów pielęgnacyjnych i w razie potrzeby wymieniają ziemię.

zielonylisclop

 

To tylko niektóre działania podejmowane na terenie naszej szkoły.

W dalszym ciągu będziemy pracować na rzecz ochrony środowiska, na podejmowaniu takich praktycznych działań wpływających pozytywnie na  zmianę postaw ekologicznych wśród uczniów. 

 

 

lopreceloprecelopreceloprece